Deratyzacja

Jest to zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni (głównie szczurów i myszy lecz także krety i nornice) i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Zabieg polega na wyłożeniu trutki pokarmowej lub rozstawieniu odpowiednich chwytaczy.

Zabiegi wykonujemy we wszystkich rodzajach obiektów

Gryzonie często powodują duże straty, ponieważ niszczą i zjadają przechowywaną żywność i dodatkowo zanieczyszczają odchodami i moczem. Z tych powodów systematyczne likwidowanie populacji gryzoni stanowi tak ważną sprawę. Pozbycie się kilku osobników nie jest ciężkim zadaniem, lecz pozbycie się populacji znajdującej się na terenie danego obiektu wymaga szeregu dokładnie zaplanowanych zabiegów deratyzacyjnych. Jest to bardzo trudne zadanie, gdyż miejsca gniazdowanie tych szkodników są zazwyczaj bardzo dobrze ukryte i trudno dostępne.

Nasza firma zajmuje się:

 • likwidacją gryzoni w budynkach mieszkalnych, biurowych, halach produkcyjnych i innych,
 • deratyzacją w zakładach wszystkich branży (również niezwiązanych z żywnością),
 • projektowaniem systemów zabezpieczeń przez szkodnikami,
 • zwalczaniem gryzoni na terenach otwartych takich jak: pola uprawne, sady, pola golfowe, trawniki, itp.,
 • zwalczaniem nornic i kretów,
 • monitoringiem pozabiegowym,
 • deratyzacją obiektów specjalnych: wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, itp.,
 • deratyzacją nietypową (specjalistyczną).

Wszystkie zabiegi deratyzacji wykonywane są zgodnie z GMP i GHP. Do każdego zabiegu jest dołączona specjalna dokumentacja, zawierająca szereg niezbędnych informacji dotyczących wykonywanego zabiegu.

Dezynsekcja

Zwalczanie szkodliwych owadów latających i biegających (prusaków, pluskiew, much, os, szerszeni, wszy, pcheł, oraz roztoczy) wraz z ich jajami. Dezynsekcja owadów w przemyśle spożywczym jest obowiązkowa i reguluje ją rozporządzenie Ministra Zdrowia, ponieważ owady są roznosicielami patogenów wielu chorób groźnych dla zdrowia człowieka.

Zabiegi wykonujemy we wszystkich rodzajach obiektów

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów dezynsekcji bezpiecznymi i sprawdzonymi metodami. Dezynsekcja należy do trudnych zadam, ponieważ ogromne zróżnicowanie owadów wymusza dobór odpowiedniego rodzaju zabiegu przez technika. Dobór odpowiedniego rodzaju zabiegu jest kluczowy, aby poradzić sobie z owadami i zależy od wielu czynników takich jak:

 • przede wszystkim rodzaju szkodnika (mucha/ osy/ prusaki/pluskwy, itp.),
 • rodzaju budynku,
 • natężenia problemu w obiekcie.

Do zabiegów zwalczania owadów wykorzystywane są najwyższej jakości preparaty chemiczne, które w połączeniu z profesjonalnym wykonaniem zabiegu gwarantują skuteczne pozbycie się owadów.

Oferujemy:

 • zwalczanie prusaków bez konieczności opuszczania lokalu (metody żelowe),
 • interwencyjne zwalczanie gniazd os i szerszeni,
 • zwalczanie pluskiew - 100% skuteczność zabiegu,
 • zwalczanie szkodników (pluskiew, prusaków, karaluchów, mrówek, os, szerszeni, pcheł, wszy) sprawdzonymi i bezpiecznymi metodami chemicznymi,
 • zamgławianie metodą na gorąco,
 • zamgławianie metodą na zimno,
 • projektowanie i wykonanie profesjonalnej instalacji do monitoringu aktywności insektów na terenie obiektu, wraz z wprowadzeniem odpowiednich procedur (HACCP, GMP, GHP).

Dezynfekcja

Jest zabiegiem mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterii, grzybów, wirusów) i ich form przetrwalnikowych. Zabieg najczęściej wykonywany jest metodami chemicznymi i ma na celu doprowadzenie środowiska/pomieszczeń do stanu, który nie naraża ludzi na zakażenie.

Zabiegi wykonujemy we wszystkich rodzajach obiektów

Nasza firma wykonuje zabiegi dezynfekcji głównie metodami chemicznymi które pozwalają na bardzo dokładne oczyszczenie powierzchni z różnych zagrożeń chorobotwórczych. Gdy jest to wymagane wykonujemy również zabiegi czyszcząco-myjące, które mają na celu doprowadzenie powierzchni do takiego stanu, w którym preparaty chemiczne będą miała optymalne warunki do ,,niszczenia” mikroorganizmów chorobotwórczych.

Specjalizujemy się w wykonywaniu dezynfekcji:

 • dezynfekcja pomieszczeń po zmarłych,
 • pomieszczeń, które uległy zalaniu w skutek powodzi lub awarii (np: wodnej lub kanalizacyjnej),
 • wykonywaniu zabiegów specjalnych, takich jak: odgrzybianie, usuwanie glonów i porostów z powierzchni,
 • dezynfekcja poddaszy, strychów, które zostały zanieczyszczone przez ptactwo lub inną zwierzynę,
 • zajmujemy się dezynfekcją wody, w szczególności zbiorników na wodę, instalacji, studni,
 • dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia i powierzchnie, które tego wymagają,
 • oferujemy dezynfekcja samochodów specjalistycznych (np: do przewozu zwierzyny, produktów żywnościowych, itp.).

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, a napewno postaramy się rozwiązać Państwa problem.

Dezodoryzacja

Usuwanie niepożądanego zapachu, który powstaje między innymi z procesów gnilnych substancji organicznych.

Zajmujemy się profesjonalną neutralizacja zapachów w oparciu o sprawdzone metody chemiczne. Pozwala to pozbyć się niechcianego zapachu niezależnie od tego, jakie jest jego pochodzenie. Prowadzimy zabiegi dezodoryzacji w budynkach mieszkalnych, obiektach firmowych i wszystkich innych budynkach. Skuteczność przeprowadzonego zabiegu zależy od stopnia stężenia zapachowego, powierzchni, jaka jest poddana zabiegowi i rodzaju substancji wydzielającej dany zapach.

Podczas zabiegu dezodoryzacji usuwamy zapachy:

 • po zalaniach, podtopieniach, wybiciu kanalizacji,
 • zapach pochodzenia nieorganicznego (kleje, rozpuszczalniki),
 • zapachy pochodzenia organicznego,
 • zapachy dymu tytoniowego,
 • po pożarach.

Zajmujemy się dezodoryzacja wszystkich pomieszczeń i nie tylko. W ofercie mamy również usuwanie zapachów z takich miejsc jak:

 • samochody,
 • ciężarówki/naczepy,
 • campery i przyczepu capmingowe,
 • samochody specjalistyczne.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą z zakresu dezodoryzacji prosimy o kontakt droga telefoniczną lub mailową.

Monitoring obiektów

Niezależnie od profilu prowadzonej działalności szkodniki sanitarne nie są mile widzianym gościem. Mogą one doprowadzić do szkód na wielką skalę co generuje dodatkowe nieprzewidziane koszty dla przedsiębiorstwa (niszczenie przez gryzonie produktów zgromadzonych w magazynach). Szczególnie narażona jest branża przetwórstwa żywności, gdzie występowanie szkodników jest szczególnie niebezpieczne ze względu na mnogość chorób przenoszonych przez szkodniki.

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym wdrażaniem systemu zabezpieczeń przed szkodnikami. Jesteśmy w stanie przygotować system zabezpieczeń dla każdego rodzaju działalności. Nasze zabezpieczenia przygotowane są zgodnie z normami GHP/GMP oraz systemu HACCP, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa polskiego i europejskiego.

System zabezpieczeń stworzony przez naszą firmę obejmuje:

 • opracowanie i wprowadzenie dokumentacji potwierdzającej, że dany obiekt jest wolny od szkodników sanitarnych (dokumentacja zawiera wszystkie niezbędna pozwolenie, certyfikaty, atesty, karty charakterystyki użytych preparatów niezbędnych do wykonania zabiegów dezynsekcji z deratyzacji),
 • certyfikaty ukończonych szkoleń HACCP, GMP, GHP,
 • plan budynku zawierający dokładne rozmieszczenie punktów kontrolnych (dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych),
 • przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu występowania szkodników i zasad prewencji,
 • prowadzenie stałego nadzoru nad aktywnością szkodników,
 • prowadzony monitoring jest zgody z wymogami systemów jakości BRC, IFS.

Podczas prowadzenie monitoringu obiektu dokonujemy wszystkich niezbędnych działań mających na celu wyeliminowanie szkodników z obiektu. Ochrona przed szkodnikami może również obejmować montaż stacji deratyzacyjnych, detektorów owadów oraz monitoring.

Fumigacja

Jest to jedna z form dezynsekcji, gdzie zwalczanie owadów i gryzoni następuje za pomocą substancji chemicznych które się rozprowadzane w formie gazu, dymu, pary.

Nasza firma oferuje usługi z zakresu fumigacji (dezynsekcja przy pomocy gazowania). Przy zachowaniu odpowiednich warunków zewnętrznych preparaty zwane fumigantami przechodzą w stan gazowy, co pozwala na przenikanie przez produkty lub materiały, dzięki czemu zabieg osiąga dużą skuteczność. Zwalczanie szkodników następuje bez względu na to w jakim stadium rozwoju one się znajdują, hamując dalsze namnażanie.

Oferujemy usługi z zakresu:

 • gazowanie pustych obiektów,
 • gazowanie obiektów sakralnych, dzwonnic, itp.,
 • fumigacja obiektów o konstrukcji drewnianej,
 • fumigacja namiotowa,
 • fumigacja zbiorników produktów zbożowych i mącznych,
 • fumigacja produktów rolno-spożywczych,
 • zlecenia specjalistyczne.